Google Translate

Hver dag får mit site besøg fra verden udenfor Danmark. Det er især besøgende fra Skandinavien, Irland, USA, Australien, Grønland, Færøerne og senest Kina. Besøgende som jeg i høj grad byder velkommen på lige fod med de danske. Det er interessant, at så mange mennesker har lyst til at følge med i mine aktiviteter. For nylig begyndte jeg at oversætte mine opslag til engelsk og det har givet endnu flere besøgende fra udlandet.

Med Google Translate på forsiden af www.gittebobak.dk er det nu muligt at klikke ind på præcis det sprog, du ønsker at læse teksten. Det er en yderligere invitation til dig, der bor et fremmed sted.

Jeg overvejer, om jeg vil fortsætte med at oversætte eller Google Translate overflødiggør det. Hvad mener du?

****************************************************

Every day my site gets visits from outside Denmark. It is especially from Scandinavia, Ireland, USA, Australia, Greenland, Faroe Islands og latest China. It is visitors, that I welcome as well as the Danish. It is interesting, that så many people care about my activities. Lately I have been translating my posts to English and it has given even more visitors from abroad.

With Google Translate on the frontpage of www.gittebobak.dk it is now possible to click and read in your own language. It is one more invitation to you living outside Denmark.

I am considering if I will continue to translate or Google Translate has made it unnecessary.  What is your opinion?

Leave a Reply

%d bloggers like this: