Håndarbejde i naturen – Knitting in the nature

Smuttur på stranden med tekande og strik

Jeg er så heldig at have et lille, lokalt bibliotek tæt på min bopæl. Jeg tror, at det efterhånden er almindeligt, at borgere kan besøge biblioteket  udenfor den officielle åbningstid. Sådan er det også på mit bibliotek. Jeg har bemærket, at nøglepunkterne her omkring mig, ude i provinsen, som f.eks. biblioteket, bageren, Netto, stranden og Rema1000 smyger sig ind på mig og giver ejerskabsfølelse. Det er fjollet, men det føles som min bager og mit bibliotek.

Vel, jeg er flittig bruger af biblioteket og inden Coronatiden tog jeg gerne derhen for at kigge i bøger eller ordne noget på computeren, der skulle udprintes. I går skulle jeg bare aflevere 2 bøger. Ved en indskydelse pakkede jeg en kurv med en lille tekande, strik og lidt andet småt håndarbejdsgrej. Jeg er stadig virkelig begejstret over håndarbejde i naturen. Det passer bare sammen. Herunder ser du billederne, jeg fik taget.

Small trip to the beach with teapot and knittings

I am lucky to have a small, local library close to my residence. I think it is now common for citizens to be able to visit the library outside the official opening hours. That’s the way it is in my library. I have noticed that the key points around me, here in the province, such as the library, the bakery, Netto, the beach and Rema1000, give a sense of ownership. It’s silly, but it feels like my baker and my library.

Well, I’m a diligent user of the library and before corona’ time I gladly went there to look in books or fix something on the computer that needed to be printed. Yesterday, all I had to do was deliver two books. At a whird, I packed a basket with a small teapot, knitwear and some other small hand work. I’m still really excited about needlework in nature. It just fits together. Above you see the pictures I got taken.

Leave a Reply

%d bloggers like this: