Japansk besøg

Written in Danish and below in English.

I disse dage har jeg åbnet min bolig for en gæst langvejs fra. Jeg er vært for en ung, japansk pige, der vil lære Danmark at kende. Hun har valgt at tilbringe en hel uge her i landet, og jeg gør et forsøg på at det bliver så positivt et besøg for hende som muligt. En uge er ikke meget til at lære et land at kende, men 7 dages ferie er rent faktisk 3-5 dage mere end hele hendes sommerferie hjemme i Japan. Kana, som pigen hedder, er mellem jobs og har derfor mulighed for at rejse. Hun har netop sagt farvel til et job, hvor hun arbejdede mellem 70 og 80 timer om ugen. Det er tal så svimlende høje, at jeg har svært ved at forstå, en hverdag år efter år. Derfor er det godt at høre, at hun nu får et andet job med en del færre arbejdstimer.

Jeg bilder mig ind, at kulturen i Danmark er meget forskellig fra kulturen i Japan. Jeg har desværre endnu ikke besøgt Japan, så min sparsomme viden om Japan stammer fra tv og nu min gæst, Kana. I går gik vi en tur i mit nabolag. Vi spiste frokost på den lille lokale restaurant, og jeg blev spurgt om det mon var nok at bestille en salat. Det mente jeg bestemt, og ud fra Kanas udbrud af overraskelse, da hun fik serveret sin tallerken, fik jeg vist ret. I det hele taget begynder jeg så småt at være kritisk overfor mine egne daglige portioner mad og ikke mindst, hvad det er, jeg putter i munden. Det synes med ét så tydeligt, hvor mange gange i løbet af en dag, omdrejningspunktet er noget at putte i munden.

Vi øver danske ord, Kana stiller spørgsmål ,og jeg fortæller om alt, der falder naturligt i det vi foretager os. Det har ikke været min intension at imponere, men det ser ud til at ske hver eneste dag. Det er mit indtryk, at billedet af hverdagen i Danmark er fuld af overskud og rig på materielle goder, tid og trygge rammer. Og det er vel i grunden også sådan vi har det. Den der 70-80 timers arbejdsuge har bidt sig fast i mit indre og er svær at komme overens med. Livet har så meget mere at byde på end arbejde, men vi lever selvfølgelig med de traditioner og systemer, vi er født ind i.

Kana er en sød pige, som er nem at bo sammen med. Hvis hun en dag gifter sig, er reglen den, at hun skal tage sin mands efternavn. Som i Europa kan ægtepar i dag også lade sig skilles. Sker dette, skal hustruen tage sit pigenavn tilbage. Er det hende, der får forældremyndigheden over børnene, skal børnene ligeledes udskifte deres efternavne og tage moderens efternavn.

Om aftenen sidder min japanske gæst gerne på gulvet, hvor hun med den største naturlighed laver yogaøvelser og samtidig ser tv og repeterer danske ord. Jeg tager hatten af for hendes gode hukommelse og vilje til at lære et nyt sprog. Hun er på tur i dag på egen hånd og har som lektier fået besked på at komme hjem med 3 nye danske ord. Det kan kun gå bedre end undertegnet klarer sig. Jeg har hørt flere japanske ord og husker ikke et eneste.  (Billedet er fra Stevns Klint)

 

In these days I have opened my home to a guest from far away. I’m host for a young Japanese girl, who would like to learn about Denmark. She has chosen to spend a whole week in this country and I’m trying my best to make it as good an experience for her as possible. One week isn’t much to getting to know a country, but 7 days is actually 3-5 days more than her entire summer-holiday at home in Japan. Kana, that’s the girls name, is between jobs and therefore the reason, she has time to travel. She has just said good bye to a job, where she worked 70-80 hours a week. That number of working-hours is unbelievable high, and I find it difficult to imagine daily life year after year. It is good to hear, that she has found a new job with less workinghours.

I imagine that the culture is very different from the culture in Japan. Unfortunately, I haven’t visit Japan yet, so my little knowledge about Japan comes from the TV and now my guest Kana. Yesterday we had a walk in my neighbourhood. We had lunch at the local restaurant, and I was asked if I thought it would be enough to order a salat. I answered that I was pretty sure of that and by her surprising look, when she got served the plate, I guess I was right. In general I begin to look more critically on all the different things and portions I daily put in my mouth. It seems suddenly very clear, how often during a day the focal point is concerning what to put in the mouth.

We practice Danish words, Kana ask questions and I tell about everything that comes natural in the situation. It hasn’t been my intension to impress, but it seems to happen every day anyway. It’s my impression, that the picture of Denmark looks like having lots of resources in time, material things and safe environment. I guess, that is in fact how we are living. The thought of the 70-80 hour working-week can’t slip my mind and I have difficulties to accept it. Life has so much more to offer than work, but of course we live with the traditions and systems, we are born in to.

Kana is a nice girl who is easy going and living together with. If she one day decides to get married, the rule is that she takes her husband Sir name. Like in Europa married couples in Japan can get divorced, and in that case the woman takes back her maiden name. If the woman gets custody over the kids, they will as well change the sir name to the name of the mother.

In the evening my Japanese guest prefer sitting on the floor, where she like the most natural thing do Yoga mean-while she watches tv and repeat Danish words. I respect her good memory and her will to learn a new language. Today she is alone on a trip and I gave her homework for tonight. She has to come home with 3 new words, that she learned. She can without a doubt only do better than I. I have listened to several Japanese words and I don’t remember one single.

(The picture is from Stevns Klint close to where I live.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: