Krea-makker / Crea-friend

Der er glæde ved kreativt arbejde, og det er en fornøjelse at se på resultaterne. Faktisk er glæden så stor, at jeg får lyst til mere. Jeg tror, det er sådan for de fleste mennesker med kunstnerisk dna.

Når jeg kigger billeder af andre menneskers håndværk, får jeg lyst til at gå i gang og afprøve noget nyt, men på min egen måde. En direkte kopi er uinteressant, så jeg tilføjer og ændrer i stor stil. Jeg har masser af noter med små tegninger, der skal illustrere mine ideer.

Jeg tror dog, at kunne jeg udfolde mig – give slip – 24 timer i døgnet, ville det udløse akut stress. Jeg kan ikke styre behovet for at udtrykke mig, og er i gang med rigtig mange ting ad gangen. Det er godt, at jeg går på arbejde og har et liv med aktiviteter og mennesker omkring mig. Ellers ville det hurtigt koge over.

En makker ville være fuldstændig fantastisk. En person med samme og andre interesser som jeg, ville være en drøm. Vi kunne sparre og supplere hinanden. Hvis du er et kreativt og nysgerrigt menneske, der har lyst til en Krea-ven, – er du med på at flyve højt, men også kender værdien i at holde jordforbindelse; Jamen, så kontakt mig gerne.

********************************************

There is joy connected with creative work, and it is a joy to see the results. In fact the joy is that big, I want to do more. I believe, it is common for most people with crea-dna.

When I look pictures of crafts from other people, I want to get started and try something new, but in my own way. A straight copy has no interest, so I add and change big time. I have lots of notes with small illustratings of my ideas.

But I do believe, that if I had 24 hours a day to let go, express myself, would bring acute stress. I can’t control the need of expressing myself and are working at many, many projects at the time being. It’s good, that I go to work and have a life with activities and people around me or else it quickly would go banana.

A Crea-mate would be incredible. A person with same and other interests as I, would be a dream. We could complement each other. If you are a creative and curious person, who would like a crea-friend, – one who likes flying high, but also knows the value of keeping the feet on the ground; Please feel free to contact me.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: