LilleWeekend-morgen / LittleWeekend-Morning

I går forpassede jeg at hilse med udtrykket God lille-weekend. Det er nemlig weekend lige om lidt.

For mig er det ikke kun weekend, men også farvel til en lang arbejdssommer og Hej til en slags sommerferieuge her i september. Næste uge bliver min sommerferie, og jeg har valgt at det bliver Min uge med Mit eget arbejde og Mine egne interesser. Det bliver ikke en decideret arbejdslejr, for der skal også være tid til at læse en bog færdig, aflevere en syopgave og gå ture i det spirende efterår. Men jeg glæder mig til at arbejde med mit nye manuskript som handler om at samarbejde med en masse dygtige mennesker og selvfølgelig skrivearbejdet. Jeg elsker ALT ved dette arbejde. Samtalerne og forfatterdelen.

En ting jeg vil genoptage i næste uge er at indvie mit hemmelige arbejdssted. Et sted, jeg af gode grunde ikke har besøgt i flere måneder. Det er et sted, hvor jeg og andre er velkommen til at sidde i ro og arbejde og selv invitere samarbejdspartnere til sparringsmøder. Jeg glæder mig barnligt meget til at synke ned i det arbejdsliv, jeg holder så meget af.

Til aften hørte jeg en god sætning, der handler om at være på sin rette hylde. Den lød sådan her:

Find your gift and pass it on. 

Med de ord vil jeg ønske alle en dejlig Lille-Weekend-Morgen.

***************************************************

Yesterday I missed to greet with the phrase Happy Little Weekend. Because it’s soon weekend.

For me, it’s not only weekend, but also goodbye to a long working summer and Hello to a kind of summer holiday week here in September. Next week will be my summer vacation, and I have chosen it to be My week with My own work and My own interests. It will not be a definite work camp, there must also be time for finishing reading a book, hand in a sewing assignment and go for walks in the lovely autumn. I do look forward working on my script which is about collaborating with a lot of talented people and of course the writing part. I love EVERYTHING about this job. The conversations and the author part.

One thing I want to resume next week is to inaugurate my secret workplace. A place I for good reasons have not visited in several months. It is a place where I and others are welcome to sit and work quietly and even invite partners. I am childishly looking forward to dive in the working life that I love dearly.

Tonight I heard a good phrase that was about being on the right shelf. It goes like this:

Find your gift and pass it on. 

With those words, I wish everyone a wonderful Little Weekend Morning.

Leave a Reply

%d bloggers like this: