Tehættebog / Tea Caps Book

Tehættebogen er på vej. Der har været en mening med at give den tid. Flere og flere ideer modnes og former manuskriptet på smukkeste vis.

I bogen vises mere end 30 forskellige tehætter.

Syede, strikkede, hæklede, filtede, malet og hakket, som det hedder.

Du får inspiration, anvisninger og opskrifter.

Viden om te og te-brygning samt teopbevaring.

Indblik i traditioner, engelsk tebord og opskrifter.

Personlige historier og skønne billeder.

Alt det løse

Jeg glæder mig selvfølgelig til at se bogen færdig og er næsten sikker på titlen:

Skønne Tehætter – Dine og Mine

Jeg ved, at mange følger med her på bloggen, inden og uden for Danmark. Jeg er enormt taknemmelig og glad for interessen og vil gerne sige stort TAK. Det betyder meget og især på dage, hvor energien er lav og troen på, at tingene vil lykkes. Her hjælper det virkelig meget, at se besøgende kigge ind fra store dele af verden. Det er som at få et lille skulderklap til at gå videre. Tak.

**********************************************

The tea cap book is on its way. There’s a reason, why it has taken time. More and more ideas shows and is shaping the script in the most beautiful way.

The book shows more than 30 different tea caps.
Sewn, knitted, crocheted, felted, painted and chopped, as it is called.
You get inspiration, directions and recipes.
Knowledge of tea, tea brewing and tea storage.
Insight into traditions, English tea table and recipes.
Personal stories and beautiful pictures.
Plus all the other things.


Of course, I can’t wait to see the book finished and am almost certain of the title:


Beautiful Tea Caps – Yours and Mine

I know that many people follow this blog, inside and outside Denmark. I am dearly grateful and happy with the interest and would like to say big THANK YOU. It means a lot, especially on days when energy is low and the believing that things will succeed. Here it really helps a lot to see visitors peeking in from large parts of the world. It’s like getting a little YES on my shoulder to carry on. Thanks.

Leave a Reply

%d bloggers like this: