The Harajuku Moment.

Jeg har læst om et fænomen, der hedder The Harajuku Moment. Oversat bliver det til Harajuku øjeblikket. Det er Timmothy Ferriss, der beskriver det i bogen The 4-Hour Body. Det betyder, det øjeblik, hvor noget går fra at være ”Rart at have” til ”Det vil jeg have!” Når Harajuku øjeblikket opstår, er du klar over, at der skal ske noget drastisk i dit liv, og det skal ske hurtigt.

Et eksempel kan være ønsket om at stoppe med at ryge. Man kan gå og ønske sig et liv uden hiven efter vejret, tobaksrøg, flere penge til rådighed osv. Man går rundt i en tilstand af ”Det ville være dejligt, hvis…. ” Hvis du derimod oplever The Harajuku Moment, ændrer du din tilstand til ”Livet uden tobaksrøg, bedre vejrtrækning, sundere lunger, sundere hjerte, flere penge til oplevelser med mine børn, – Dét liv, vil jeg have! Jeg ændrer livsstil nu!” The Harajuku Moment indtræffer. Det afgørende øjeblik.

Jeg tror, at jeg har været tæt på øjeblikket et par gange, når der var noget, jeg gerne ville ændre. Det er lidt skørt at skrive det, men omvendt kan det, altså øjeblikket, ikke forceres. Det siges, at er man ikke klar til at rumme The Harajuku Moment, kan man lige så godt lade være med at forsøge. Chancen for at det lykkes, er minimal. Det skal jeg ikke kloge mig på, men jeg tror, der er noget om snakken.

Spørgsmålet er om vi kan forberede os på The Harajuku Moment? Det mener jeg. Siden jeg læste om det i går aftes, har mine tanker kredset omkring det. Øjeblikket. For mit vedkommende er det stadig vigtigt at være beredt. Der skal være en handleplan og igen, for mit vedkommende skal den helst være simpel. Jeg kender alle værktøjerne, og jeg kender mig selv. Hvis det f.eks. handler om vægttab, skal jeg forberede mig på, hvad jeg vil spise og ikke spise samt hvor meget og hvordan jeg skal bevæge mig mere. Der er andre faktorer som mål, delmål, evaluering, men det behøver jeg ikke trætte læsere med. Kodeordet for mig er The Harajuku Moment og en plan.

Jeg ønsker dig glæde og lys med dit Harajuku øjeblik.

 

***

 

The Harajuku Moment

I have been reading about a phenome, with the name The Harajuku Moment. It is Timothy Ferriss who write about it in the book The 4-Hour Body. It means the moment, where you go from thinking “This would be nice to have” to “I want that!” When the Harajuku Moment appears, you know that something exceptionally has to happen and it has to happen fast.

An exsample might be, when you wish to stop smoking. You can walk around and dream about a life without gasping for breath, being without the smell of smoke, having more money for fun and so on. You are in a state of “It would be nice to..” If you one day experience The Moment of Harajuku you will change to being in a state of “This is what I want! A life with no smell of nicotine, better breathing, more clean lungs, better heart-condition, more money for fun with my children. That’s the life I want! I’ll change my lifestyle now!” The Harajuku Moment appears. The crucial moment.

I believe I have been very close to that moment a few times, when there was something I liked to change. It may sound a bit crazy, but it is a moment, that cannot be forced. The moment I mean. It is said, that if you are not ready to embrace The Harajuku Moment, you might as well not try. The chance of success is anyhow very small. I won’t claim myself clever enough to know, but to me it sounds right.

The question is if we can prepare us for The Harajuku Moment? I believe so. Since I read about it yesterday evening, my thoughts have been circling around the subject. The Moment. When it comes to me, it is important to be prepared. I need a plan and best of all a simple plan. I know the tools and I know myself. If it is a matter of burning fat, I need to prepare myself to what I can eat and not. I need also to know how much and in what way I need to exercise more than I already do. There are other issues like goal and evaluation, but I don’t have to bore the reader with such details. The keyword for me is The Harajuku Moment and a plan.

I wish you joy and shine in your Harajuku Moment.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: