Verdensdagen For Psykisk Helse – World Mental Health Day

  1. Oktober 2020

I dag er Verdensdagen for Psykisk Helse. Jeg indrømmer gerne, at tilfældigheden gav mig denne viden. Jeg stoppede op og tænkte snart, at der kan skrives en hel bog om emnet. Men jeg har ikke tiden eller erfaringen til at skrive denne bog, så jeg koncentrerer mig om mine egne nære cirkler.

Til formiddag var jeg til Yin Yasa Yoga. En helt igennem vidunderlig time med en instruktør, der overrasker mig gang på gang. Det er en mand, fyldt 60 år og tidligere balletdanser. Hans undervisning bærer præg af mange års træning og en sikker guidning gennem timerne. Ingen time er ens, som måske kan give anledning til forvirring, men jeg føler mig hver gang som en del af en gruppe mennesker, der hver især er i egen process. Alle gør det så godt de kan og ens formåen kan være forskellig fra den ene dag til den anden. Jeg stor-nyder disse timer, som er ren og skær egenomsorg. Krop og sind profiterer uden sidestykke. Da jeg forlod holdet i dag, smilede min instruktør, vinkede og sagde stille: By By Dear.

By By Dear fulgte mig på vejen hjem. Fuld af omsorg og kindness. Jeg er så glad for det engelske ord Kind, som ikke til fulde lader sig oversætte til dansk. Det skulle da lige være ordet Kærlig. Det slog mig, at tænk om jeg brugte lige så meget energi og tid på egenomsorg, som jeg gør på arbejde, håndarbejde, pc og de sociale medier. Hvad kunne der ikke ske? Jeg har altid så fa….. travlt. Tænk, om jeg hver dag brugte god tid på at skære grøntsager ud og tilberede sund mad og gjorde yogaøvelser herhjemme. Jeg ville komme langt mere i balance og ro. Det ville faktisk være enormt sundt for min krop og mentale tilstand.

Hmm.. der er jo så meget, der kan gøres bedre, men mon ikke dagen i dag, d. 10. oktober, kan være med til at vi stopper op og gearer et enkelt gear ned.

Min opfordring til dig:

Brug dagen på noget dejligt, noget som gør dig glad.

Sig noget kærligt til én du holder af. 

 

Billedet viser øjenpuder med hørfrø og lavendel. Bruges til ved afslapning over øjnene.

***********************************************************

October 10th 2020


Today is World Day of Mental Health. I admit I know this by coincidence. I thought that an entire book could be written on the subject. But I don’t have the time nor experience to write this book, so I concentrate on my own close circles.


This morning I was at Yin Yasa Yoga. A truly wonderful hour with an instructor who surprises me time after time. It’s a man, 60 years old and a former ballet dancer. His teaching is characterized by years of training and a safe guidance through the hours. No hour is the same, which may give reason for confusion, but every time I feel a part of a group, each one in their own process. Everyone does the best they can and our capabilities can be different overnight. I enjoy these hours dearly, which are pure self-care. Body and mind profit without compare. As I left the team today, my instructor smiled, waved and said quietly: By By Dear.

By By Dear followed me on the way home. Full of care and kindness. I am so fond of the English word Kind, which is not fully translated into Danish. It struck me that if I spent as much energy and time on self-care as I do at work, needlework, PC and social media. What couldn’t happen? I am always so f… busy. What if I every day spent a good time cutting out vegetables and preparing healthy food and doing yoga exercises at home. I would become much more in balance. It would actually be hugely healthy for my body and mental state.


Well.. there is so much that can be done better, but I wonder if today, 10th of October, we can take a break and gear down one gear.


My wish to you:


Spend the day doing something nice, something that makes you happy.
Say something loving to someone you care about.

 

The picture shows eyepillows, filled with flaxseeds and lavender. They are used for relaxation over the eyes.

Leave a Reply

%d bloggers like this: