World Wide Knitting Day

Den kommende weekend her midt i juni måned kan vi fejre Verdens Strikkedag eller dage. Der er nemlig uenighed om, hvorvidt det kun er søndagen eller både lørdag og søndag som med rette kan markeres som World Wide Knitting Day. Jeg siger pyt med det og strikker begge dage.

Men det planlagte arrangement i haven, hvor naboer, veninder og familie skulle strikke sammen, møde nye mennesker, drikke en kop kaffe og strikke noget mere, er desværre aflyst i år. Jeg havde ellers glædet mig meget. Men jeg mener, at det fortsat er risikabelt at stå inde for et selskab bestående af mennesker, der ikke nødvendigvis kender hinanden. Det må vente lidt endnu. Men derfor skal vi selvfølgelig strikke i weekenden bare hver for sig. Hvis vi alle sender hinanden en venlig strikketanke, mon så ikke der opstår glad og positiv garnkarma? Jeg tror det.

Til september er det fortsat planen at åbne op for strikkecafeen igen. Der er allerede søde damer tilmeldt fra i vinters. Jeg kunne håbe på, at vi kan skyde datoen frem til august, men lad os nu se.

********************************

This coming weekend in the middle of June, we can celebrate World Wide Knitting Day or days. There are some disagreements, whether it is only Sunday og Saturday and Sunday. Never the less and will knit both days.

But the planned arrangement in the garden, where neighbors, friends and family were supposed to knit together, meet new people, drink coffee and knit some more is unfortunately cancelled this year. I had really been looking forward. But I do believe, it is still risky to be responsable for a party like this with people, who not necessarily know each other. It will have to wait a little longer. But of course we will knit this weekend, together but apart. If we all send each other a friendly knitting-thought, I am sure that good and positive Carma will happen.

In September it is still the plan to open up for knitting-café again. There are all ready lovely ladies signed up from this Winther. I hope we can accelerate the date forward to August, but let´s see, how things turn out.

Leave a Reply

%d bloggers like this: